Έκτακτα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού


Σε συνέχεια ανακοίνωσης των κεντρικών της ΕΕΤΕΜ και των μέτρων που που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση θα πρέπει και τοπικά στο Ρέθυμνο να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση.

1. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη διευρυμένη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος Ρεθύμνου με θέμα την λειτουργία της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Ρεθύμνου.

2. Η εξυπηρέτηση  των μελών θα γίνεται με τα ίδια μέσα που θα γίνεται και από τα κεντρικά της ΕΕΤΕΜ. Οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι που χρειάζονται θεώρηση για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ θα πρέπει να τη στέλνουν  ηλεκτρονικά με mail θα γίνεται θεώρηση και θα επιστρέφεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf.

Υπομονή και υγεία σε όλους μας.