Αμοιβές μηχανικών


Η σημερινή ουσιαστική ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ σχετικά με τις αμοιβές μηχανικών που δεν λέει όμως τίποτα γιατί εξακολουθεί να υπάρχει στο σύστημα των ενεργειακών επιθεωρήσεων και στο σύστημα των αυθαιρέτων ένδειξη με τον Α/Α του συστήματος των αμοιβών του ΤΕΕ και το ποσό της αμοιβής που αν δεν συμπληρωθούν δεν μπορείς να προχωρήσεις, ερώτημα που έχω θέσει στο παρελθόν και ακόμη περιμένω απάντηση.