Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΕΕΤΕΜ για το Πανελλαδικό Συμβούλιο