ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1


Ο κύριος Σπίρτζης θεωρεί απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις ειδικότητες μηχανικών Πολυτεχνείου που δεν είχαν μέχρι σήμερα, μηχανικούς παραγωγής, ορυκτών πόρων κ.λ.π. 

Για μηχανικούς ΤΕΙ μάλλον δεν έχει ακούσει.
Μετά να μην έχουμε απορίες γιατί θα έρθει το τέταρτο μνημόνιο.