ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Σε προηγούμενο μήνυμα σας είχαμε κοινοποιήσει mail που πήραμε από τη Δ/ντρια της Υ.ΔΟΜ. Ρεθύμνου με συνημμένα έγγραφα για τις βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας, στο οποίο αναφέρονταν ότι ήταν απόψεις του Νίκου Δασκαλάκη και υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ο Νίκος Δασκαλάκης επικοινώνησε μαζί μας και μας διευκρίνισε ότι ότι αυτά που αναφέρονται δεν είναι δικές του απόψεις αλλά της Υπηρεσίας Δόμησης. Οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναφέρονται στις “πληροφορίες” του εγγράφου για περεταίρω διευκρινήσεις.
Σημειώνεται ότι βεβαιώσεις όρων δόμησης εξακολουθούν να δίνονται.