ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


 

 

Το μήνυμα που πήραμε από την Διευθύντρια της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Ρεθύμνου κυρία Κελέκη.

Αφορά τις αιτήσεις που κάνουμε για τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και είναι η άποψη του Νίκου Δασκαλάκη και υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1282_2015 sel1 ερώτημα 1282_2015 sel2 ερώτημα 2370_2015 απάντηση