Βεβαιώσεις ΕΕΤΕΜ


Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. στις Υ.ΔΟΜ. και σε όποια άλλη υπηρεσία απαιτεί βεβαίωση πειθαρχικού ελέγχου χρησιμοποιούν μόνο βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και όχι του ΤΕΕ, όπως φαίνεται από το συνημμένο έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Έγγραφο-ΣΕΕΔΔ