Δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και πληρωμή ΕΜΠ για έκδοση οικοδομικής άδειας