ΕΕΤΕΜ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΑ


ΕΕΤΕΜ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
                            ΗΜΕΡΙΔΑ
       Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 ώρα 18:00
          Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
            (Νεάρχου & Γιαμπουδάκη)
Μέρος 1ο: Επαγγελματικές Ευθύνες των Ηλεκτρολόγων στην Πράξη με βάση τη κείμενη νομοθεσία (εισηγητής Γεώργιος Σαρρής)
Μέρος 2ο: Επιλογές Ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου ( εισηγητής Αντιγόνη Βιδάκη)
Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.
Γ. Πλοκαμάκης
Πρόεδρος ΝΤ ΕΕΤΕΜ


EETEM2Η πρόσκληση που πήραμε από το συνάδελφο Γ. Πλοκαμάκη από το Ν.Τ. Χανίων για όποιον ενδιαφέρεται.