Εκδόθηκε η 3/2018 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣΤΕ


Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 3/2018 απόφασή του παρά τις αιτιάσεις του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγή της νομοθεσίας για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕΙ υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας σε πρόστιμο 25.000 € και προειδοποιεί ότι η υποχρέωση της Διοίκησης δεν εξαντλείται με την καταβολή του ποσού αλλά θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να προβεί στην έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο χρόνος για το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι τελειώνει για να σταματήσει πλέον η ομηρία χιλιάδων Μηχανικών ΤΕΙ.

Σ ΤΕ