Ενεργειακές Επιθεωρήσεις #2


Ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Απόσπασμα του Ν 4409 για το ίδιο θέμα με δικές μας σημειώσεις μήπως μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα.