Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΙ


Εκδικάστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσής του στην υπ΄ αριθμό 4917/2012 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Την παραπάνω προσφυγή είχαν κινήσει μέλη του Ν.Τ. Ρεθύμνου με βοήθεια και άλλων Ν.Τ. από την Κρήτη και η απόφαση είναι θετική για εμάς.
Θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο υπουργείο για την έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για να την στηρίξουμε όπου χρειαστεί.