Ερώτημα για Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής


Το έγγραφο που πήραμε από το συνάδελφο της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Ρεθύμνου Βαγγέλη Δρανδάκη και αφορά τον έλεγχο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εντός σχεδίου πόλεως Αγίας Γαλήνης.