Η Διάλυση των Τ.Ε.Ι, έργο της Κυβέρνησης με τη σύμπραξη Διοικήσεων Τ.Ε.Ι.