Περιφερειακή Σύσκεψη Κρήτης


Περιφερειακή Σύσκεψη Κρήτης

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Περιφερειακή Σύσκεψη Κρήτης της ΕΕΤΕΜ στο Ρέθυμνο όπου συμετείχαν οι Δ.Ε. των τεσσάρων Νομαρχιακών τμημάτων της Κρήτης.

Από την Κεντρική Διοίκηση συμμετείχαν ο πρόεδρος Δημήτρης Δημόπουλος, ο Α΄αντιπρόεδρος Άρης Μαλαμτάς, ο Β΄αντιπρόδρος και μέλος της Δ.Ε. Του Ν.Τ. Ρεθύμνου Μανώλης Σιγανός και ο Γραμματέας οικονομικού Παύλος Μίχας.

 

Έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΔΕ για την πορεία των θεμάτων που μας απασχολούν και έγιναν προτάσεις από τους μετέχοντες για το πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο συνάδελφος Μανόλης Σιγανός έκανε ενημέρωση για τις αλλαγές που προτείνονται και τις θέσεις μας για τα δημόσια έργα.

Ο Γραμματέας οικονομικού μας ενημέρωσε για τις αλλαγές που έρχονται στην οικονομική λειτουργία της Ένωσης.

CAM00671