Πληρωμές συνδρομών στην ΕΕΤΕΜ


Επειδή κάποιοι συνάδελφοι έχουν χάσει τους λογαριασμούς της ΕΕΤΕΜ τους στέλνω ξανά.

Από το 2015 δεν εισπράτονται χρήματα από το Ν.Τ. αλλά κατατίθενται στην τράπεζα.
Κεντρικά η ΕΕΤΕΜ για την είσπραξη της συνδρομής των 30€ διατηρεί δυο λογαριασμούς, ένα στην ALPHA και ένα στην τράπεζα Πειραιώς.
Το Ν.Τ. για την είσπραξη των 10€ για την έκδοση βεβαίωσης και των 10€ για την θεώρηση των ΥΔΕ από τους Ηλεκτρολόγους διατηρεί ένα λογαριασμό στην ALPHA.
Οι παραπάνω λογαριασμοί φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.