Αρχείο Ημέρας: 3 Ιουνίου 2015


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

    Το μήνυμα που πήραμε από την Διευθύντρια της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Ρεθύμνου κυρία Κελέκη. Αφορά τις αιτήσεις που κάνουμε για τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και είναι η άποψη του Νίκου Δασκαλάκη και υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2370_2015 απάντηση