Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2020


Έκτακτα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού

Σε συνέχεια ανακοίνωσης των κεντρικών της ΕΕΤΕΜ και των μέτρων που που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση θα πρέπει και τοπικά στο Ρέθυμνο να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση. 1. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη διευρυμένη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος Ρεθύμνου με θέμα την λειτουργία της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Ρεθύμνου. 2. […]