Κατηγορία Άρθρων : Τελευταία Νέα

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ρεθύμνου


Έγγραφο από την ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στον Υπουργό Παιδείας

Το έγγραφο που στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας μετά από απόφαση της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στις 30-11-2018, για το απαράδεκτο πόρισμα της Επιτροπής για τους πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής.