Αφίσα ΕΕΤΕΜ 12_2018

Δεν χρειαζόμαστε λιγότερα επαγγελματικά δικαιώματα από αυτά που έχουμε σήμερα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των προθέσεων του Υπουργού παιδείας να βγάλει σε διαβούλευση το σχέδιο πρόσβασης σε «Επαγγελματικές Δραστηριότητες» για τους Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής όπως προτάθηκε από την «επιτροπή Γαβρόγλου» έγινε πλέον κατανοητό ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως υποταγμένη στη συντεχνία του ΤΕΕ. Οι προτάσεις για τις παραπάνω ειδικότητες θα είναι οδηγός και […]


Έγγραφο από την ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στον Υπουργό Παιδείας

Το έγγραφο που στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας μετά από απόφαση της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στις 30-11-2018, για το απαράδεκτο πόρισμα της Επιτροπής για τους πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής.