Έγγραφο από την ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στον Υπουργό Παιδείας


Το έγγραφο που στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας μετά από απόφαση της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στις 30-11-2018, για το απαράδεκτο πόρισμα της Επιτροπής για τους πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής.

Έγγραφο-ΚΔΕ-ΕΕΤΕΜ-σε-Υπουργό-Παιδείας-2018_11_30