Ημερήσια αρχεία: 7 Δεκεμβρίου 2018


Έγγραφο από την ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στον Υπουργό Παιδείας

Το έγγραφο που στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας μετά από απόφαση της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ στις 30-11-2018, για το απαράδεκτο πόρισμα της Επιτροπής για τους πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής.