Συνάντηση της ΕΕΤΕΜ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές


Έγινε συνάντηση εκπροσώπων της ΕΕΤΕΜ με το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για θέματα που αφορούν τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Όπως συνήθως μάλλον μείναμε πάλι με υποσχέσεις.