Αρχείο Ημέρας: 27 Ιανουαρίου 2017


Συνάντηση της ΕΕΤΕΜ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Έγινε συνάντηση εκπροσώπων της ΕΕΤΕΜ με το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για θέματα που αφορούν τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Όπως συνήθως μάλλον μείναμε πάλι με υποσχέσεις.