Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Ν.Τ. Ρεθύμνου της ΕΕΤΕΜ


Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για τα όργανα του Ν.Τ. Ρεθύμνου στις εκλογές που θα γίνουν στις 2 και 3 Απριλίου του 2017 (Διοικούσα Επιτροπή, Εξελεγκτική Επιτροπή και Σύνεδροι) θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23-03-2017.

 
Μέλη της εφορευτικής επιτροπής που προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 14/02/2017 είναι οι παρακάτω συνάδελφοι.
1. Τζανιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλλιτσουνάκης Αετός
3. Γαληνός Νικόλαος