Αρχείο Ημέρας: 23 Μαΐου 2017


Εξώδικη Δήλωση ΕΕΤΕΜ

Η ΕΕΤΕΜ έκανε εξώδικη δήλωση για τη γνωστή εγκύκλιο που εκδόθηκε τελευταία και αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τη έκδοση έγκρισης-άδειας δόμησης. Να σημειώσουμε ότι και τα δυο θέματα που αναφέρονται στην εξώδικη δήλωση δηλαδή η αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και η κράτηση υπέρ ΕΜΠ είναι απαιτητά από […]