Αρχείο Ημέρας: 15 Φεβρουαρίου 2018


Εκδόθηκε η 3/2018 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣΤΕ

Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 3/2018 απόφασή του παρά τις αιτιάσεις του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγή της νομοθεσίας για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕΙ υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας σε πρόστιμο 25.000 € και προειδοποιεί ότι η υποχρέωση της Διοίκησης δεν εξαντλείται με την καταβολή του ποσού αλλά θα […]

Σ ΤΕ