Κατηγορία Άρθρων : Νομοθεσία

Νομοθεσία που αφορά τους μηχανικούς της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.


Ενεργειακές Επιθεωρήσεις #2

Ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Απόσπασμα του Ν 4409 για το ίδιο θέμα με δικές μας σημειώσεις μήπως μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα.


Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το μήνυμα που βγάζει σήμερα το buildigcert για την τάξη άδειας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Ο νόμος που ψηφίστηκε λέει ότι πας Β τάξη με 30 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις. Τι έχει γίνει, βγήκε η εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου. Η απάντηση από το buildingcert είναι ότι έχουν οδηγίες από το υπουργείο. Γίνεται παράκαμψη του νόμου με […]