Νομοθεσία

Νομοθεσία που αφορά τους μηχανικούς της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.


Εξώδικη Δήλωση ΕΕΤΕΜ

Η ΕΕΤΕΜ έκανε εξώδικη δήλωση για τη γνωστή εγκύκλιο που εκδόθηκε τελευταία και αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τη έκδοση έγκρισης-άδειας δόμησης. Να σημειώσουμε ότι και τα δυο θέματα που αναφέρονται στην εξώδικη δήλωση δηλαδή η αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και η κράτηση […]


Βεβαιώσεις ΕΕΤΕΜ

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. στις Υ.ΔΟΜ. και σε όποια άλλη υπηρεσία απαιτεί βεβαίωση πειθαρχικού ελέγχου χρησιμοποιούν μόνο βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και όχι του ΤΕΕ, όπως φαίνεται από το συνημμένο έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.


Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΙ

Εκδικάστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσής του στην υπ΄ αριθμό 4917/2012 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Την παραπάνω προσφυγή είχαν κινήσει μέλη του Ν.Τ. Ρεθύμνου με βοήθεια και […]