Ημερήσια αρχεία: 14 Δεκεμβρίου 2018


Δεν χρειαζόμαστε λιγότερα επαγγελματικά δικαιώματα από αυτά που έχουμε σήμερα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των προθέσεων του Υπουργού παιδείας να βγάλει σε διαβούλευση το σχέδιο πρόσβασης σε “Επαγγελματικές Δραστηριότητες” για τους Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής όπως προτάθηκε από την “επιτροπή Γαβρόγλου” έγινε πλέον κατανοητό ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως υποταγμένη στη συντεχνία του ΤΕΕ. Οι προτάσεις για τις παραπάνω […]